O`ZARO BOG`LIQ BO`LGAN MUTAXASSISLIKLAR

1. Veterinariya
Kod 3440100
Kasbiy mutaxassisliklar Veterinar, kinolog.
 To`liqroq