Pensiya ishi
KASBI HAQIDA BATAFSIL MA`LUMOT
Yo'nalish Kodi
5231300

Kasbiy mutaxassisliklar
Ijtimoiy muhofaza qilish huquqshunosi.

Ixtisosliklar
 • O‘rta maxsus (ijtimoiy masalalar bo‘yicha huquqshunos-maslahatchi, pensiya tayinlash va to‘lash bo‘yicha inspektor, mehnat huquqi inspektori, xodimlar inspektori, ijtimoiy xizmat va ijtimoiy yordam xodimi, mehnat shartnomalari va ishga yollash bo‘yicha agent, ish yurituvchi) – yuridik, iqtisodiyot va servis kollejlari;
 • Oliy (pensiya ishi, huquqshunos) – yuridik universiteti, iqtisodiyot va yuridik fakultetga ega bo‘lgan oliy o‘quv yurtlari.

Qobiliyatlar
kasbiy harakatchanlik, chiqishimlilik, e’tiborlilik, dilkashlik, hissiy-irodaviy mustahkamlik, odillik, beg‘arazlik, bag‘rikenglik, o‘zining haqligiga ishontira olish, aqliy moslashuvchanlik, bosiq va yoqimli ovoz tembri.

Fanlar
ona tili va adabiyot, chet tillari, huquq, tarix, shaxs va jamiyat, psixologiya, estetika, informatika va axborot texnologiyalari.

Mazmuni
 • Pensiya idoralarida – pensiya tayinlash va to‘lashga doir hujjatlarni rasmiylashtirish, mehnat huquqini himoya qilish, pensiya to‘lovlarining o‘z vaqtida amalga oshishini nazorat qilish, ish yuritish;
 • YUridik konsultatsiyalar yoki konsalting firmalarida – ijtimoiy-huquq masalalari bo‘yicha maslahatlar berish, huquq va majburiyatlarni tushuntirish, ishga oid turli xildagi hujjatlarni ishlab chiqish;
 • Ijtimoiy muhofaza qilish tashkilotlari va mehnat birjalarida – ijtimoiy yordamga muhtoj fuqarolarni aniqlash, ularga zarur ijtimoiy yordam miqdori va turini belgilash; aholining ijtimoiy himoyalanmagan qatlamiga ma’naviy-huquqiy yordam ko‘rsatish; fuqarolarga ijtimoiy muhofaza sohasidagi huquqiy masalalarga oid savollar yuzasidan maslahatlar berish, yoshlarning huquqiy madaniyatini oshirish, xodimlar inspektori, ish yurituvchi, mehnat shartnomalari va ishga yollash bo‘yicha agent.

 • Afzalliklar
  ishning va ish haqining turg‘unligi; ezgu ish; me’yorlangan ish kuni; har xil insonlar bilan doimiy muloqotda bo‘lish va ularga yordamlashish hissi.

  Kasbiy qiyinchiliklar
  ishning hamisha bir xilligi; asabiy va ruhiy zo‘riqish; professional etika qoidalariga amal qilish majburiyati; nizoli holatlar.

  Batafsil ma`lumot
  Ijtimoiy muhofaza qilish huquqshunosi – ijtimoiy masalalarga ixtisoslashgan huquqshunos-mutaxassis. U amal qilayotgan qonunchilikka tayangan holda, mijozi tushib qolgan murakkab holatni bartaraf etishda unga ko‘maklashadi.
  Bu soha mutaxassisi nafaqat nazariy bilimlarga ega bo‘lishi, balki ijtimoiy himoyalash borasidagi muammolarga amaliy jihatdan yondasha olishi ham zarur.
  Ijtimoiy muhofaza qilish huquqshunosi, birinchi navbatda, o‘z hududining demografik ko‘rsatkichlarini bilishi lozim. Aholining demografik holatini bilmasdan turib, ijtimoiy yordamga muhtoj fuqarolarni aniqlashning iloji yo‘q. Bu kasb egalari ijtimoiy yordamga muhtoj fuqarolarni aniqlagach, ular uchun zarur bo‘lgan ijtimoiy yordam miqdori va turini belgilashadi.
  Ijtimoiy himoya qilishning eng keng tarqalgan turi – pensiya va nafaqalar to‘lash. Pensiya ishi mutaxassislarining faoliyati fuqarolarga pensiya tayinlash, pensiya va nafaqalar turlarini belgilash, ularni to‘lash, to‘lovlarning o‘z vaqtida amalga oshirilishi va zarur hujjatlarni rasmiylashtirish bilan bog‘liq. Bu mutaxassislar mehnat birjalari, turli nogironlar tashkilotlari, sog‘liqni saqlash muassasalari, kasaba uyushmalari va boshqa ijtimoiy himoya qilish tashkilotlari bilan hamkorlikda faoliyat olib borishadi.
  Ijtimoiy muhofaza qilish huquqshunosi aholining ijtimoiy himoyalanmagan qatlamiga ma’naviy-huquqiy yordam ko‘rsatish hamda fuqarolarga ijtimoiy muhofaza sohasidagi huquqiy masalalarga oid savollar yuzasidan maslahatlar berish vazifasini ham bajaradi.
  Fuqarolarga ijtimoiy muhofaza qilish tashkilotlariga taqdim etish uchun hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam berish ham ushbu soha vakillarining xizmat vakolatiga kiradi.
  Bundan tashqari, ular bugunning eng dolzarb masalalaridan - yoshlarning huquqiy madaniyatini oshirish borasidagi ishlarni ham amalga oshirishadi.
  Ijtimoiy muhofaza qilish huquqshunosidan o‘z faoliyatida: psixologiya, sotsiologiya, demografik ko‘rsatkichlar, ish yuritish asoslari, aloqa, kommunikatsiya, hisoblash texnikasi vositalari bilan ishlay olish; ichki mehnat tartib qoidalari, mehnat muhofazasi yo‘riqnoma, qoida va me’yorlarini bilish talab etiladi.