Ijtimoiy soha, iqtisod va huquq soha
bo`yicha umumiy ta`lim yo`nalishlari