O`ZARO BOG`LIQ BO`LGAN MUTAXASSISLIKLAR

1. Qishloq xo‘jaligini elektrlashtirish va avtomatlashtirish
Kod 3430200
Kasbiy mutaxassisliklar Elektrlashtirish va avtomatlashtirish elektromexanigi.
 To`liqroq