O`ZARO BOG`LIQ BO`LGAN MUTAXASSISLIKLAR

1. Qishloq xo‘jaligida boshqaruv
Kod 3430100
Kasbiy mutaxassisliklar Fermer xo'jaligi mutaxassisi, issiqxona va parnik xo'jaligi texnik-texnologi.
 To`liqroq
2. Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish
Kod 5430100
Kasbiy mutaxassisliklar Qishloq xo'jaligi mashina va jihozlariga texnik xizmat ko'rsatish mexanigi.
 To`liqroq