Qo'ng'irot tibbiyot kollejidagi mutaxassisliklar

T/R Mutaxassislik nomi
1 Tibbiyot hamshirasi