Qozonketken qishloq xo'jaligi kasb-hunar kollejidagi mutaxassisliklar

T/R Mutaxassislik nomi
1 Qishloq xo'jaligi mashina va jihozlariga xizmat ko'rsatish mexanigi
2 Gidromeleorativ mashina va jihozlaridan foydalanish va texnik xizmat ko'rsatish mexanigi
3 Keng assortimentdagi kiyimlar konstruktori
4 Qishloq xo'jaligini elektrlashtirish va avtomatlashtirish elektromexanigi