Shofirkon qishloq xo'jaligi kasb-hunar kollejidagi mutaxassisliklar

T/R Mutaxassislik nomi
1 Veterinar
2 Fermer xo'jaligi mutaxassisi
3 Agronom
4 Qishloq xo'jaligi mashina va jihozlariga xizmat ko'rsatish mexanigi
5 Zootexnik
6 Zootexnik-asalarichi
7 Qishlok xo'jaligini elektrlashtirish va avtomatlashtirish elektrotexnigi
8 Avtomobillarni ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha texnik-mexanik
9 Keng assortimentdagi kiyimlar konstruktori
10 Kompyuter injiniringi texnigi
11 Ipakchi