Piskent tumani xizmat ko‘rsatish va texnologiya kasb-hunar kollejidagi mutaxassisliklar

T/R Mutaxassislik nomi
1 Maktabgacha ta’lim muassasalari tarbiyachisi
2 Kompyuter injiniringi texnigi
3 Kimyoviy ishlab chiqarish mashina va jihozlariga xizmat ko‘rsatish va ishlatish mexanigi
4 Payvandlash ishlari (mexanik) texnigi
5 Murabbiy-instruktor