Toshkent iqtisodiyot va servis kollejidagi mutaxassisliklar

T/R Mutaxassislik nomi
1 Bank ishi mutaxassisi
2 Buxgalter
3 Avtomobillarni ta’mirlash va texnik xizmat ko‘rsatish bo‘yicha texnik-mexanik
4 Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini standartlashtirish, metrologiyasi va sertifikatlashtirish texnigi
5 Kadastr ishi inspektori
6 Qishloq xo‘jaligi mashina va jihozlariga xizmat ko‘rsatish mexanigi
7 Oshpaz
8 Veterinar
9 Sartaroshlik va dekorativ kosmetika ustasi