Gidrometeorologiya
KASBI HAQIDA BATAFSIL MA`LUMOT
Yo'nalish Kodi
5140700

Kasbiy mutaxassisliklar
Gidrometeorolog, meteorolog, iqlimshunos

Ixtisosliklar
 • O‘rta maxsus (texnik-meteorolog, texnik-agrometeorolog, gidrometeorologik kuzatuvchi) – sanoat, qishloq xo‘jalik va ekologiya kollejlari;
 • Oliy (gidrometeorolog, meteorolog, iqlimshunos) – qishloq xo‘jaligi, texnika institutlari va universitetlar

Qobiliyatlar
mustahkam sog‘lik, jismoniy chidamlilik, qo‘lga kiritilgan ma’lumotlarni tahlil qilish va umumlashtirish mahorati, kuzatuvchanlik, diqqat, yaxshi xotira.

Fanlar
geografiya, matematika, fizika, kimyo, meteorologiya, astronomiya, ona tili, chet tili.

Mazmuni
 • Gidrometeorologik stansiyalarda – zamonaviy texnik vositalar yordamida olib boriladigan kompleks gidrometeorologik kuzatuv va o‘lchov ishlarida ishtirok etish, olib borilayotgan kuzatuvlar mavzusi bo‘yicha referatlar va ma’lumotlar to‘plamini yaratish, hisobotlar, umumlashtirilgan qisqacha ma’lumotlar, annotatsiyalarni tuzish, ilmiy-texnik konferensiyalarda, seminarlarda ishtirok etish, ma’lumotlarni nashrga tayyorlash;
 • Operativ shtablarda – operativ ma’lumotlarni to‘plashda bevosita rahbarlik qilish: dala sharoitida birlamchi ma’lumotlarni to‘plash va ularni qayta ishlash, fondga oid gidrometeorologik ma’lumotlar bilan ishlash, zamonaviy dasturiy hisob-kitob komplekslari yordamida qayta ishlash, hisobot shaklini tasdiqlovchi xarita, grafik va jadvallarni tuzish;
 • Loyiha-tadqiqot ishlarida – xo‘jalik ob’ektlari qurilishini gidrometeorologik jihatdan ta’minlash, ob’ektlarning ekologik ekspertizalarini o‘tkazish.

 • Afzalliklar
  kasbning qiziqarli, jo‘shqinligi; tabiiy sharoit va toza havodagi ish; turli o‘lkalarda bo‘lish imkoniyati.

  Kasbiy qiyinchiliklar
  har xil ob-havo sharoitlarida ishlash majburiyati; xizmat safarlarining ko‘pligi tufayli oilaviy muammolarning kelib chiqishi; ishning sog‘lik va hayot uchun xavfliligi.

  Batafsil ma`lumot
  Gidrometeorologlar Dunyo okeani, quruqlik suvlari va atmosferaning kompleks ekspeditsiya tadqiqotlarida, gidrometeorologik va gidrokimyoviy laboratoriyalarda ilmiy ishlarda, hisoblash markazlarida ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish jarayonida ishtirok etishadi. Xuddi shunday, gidrometeorologik xizmat tizimida operativ kuzatuvlarni ham olib borishadi.
  Meteorologiya – atmosfera fizikasi. Meteorolog – vazifasi atmosfera jarayonlari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni to‘plash va tizimlashtirish, qabul qilingan ma’lumotni tahlil qilish, uzoq muddatli prognozlarni tayyorlashdan iborat bo‘lgan mutaxassis.
  Kasb sohalari bo‘yicha: atmosferada sodir bo‘layotgan fizik jarayonlarni o‘rganadigan meteorologiya bo‘yicha mutaxassislar; iqlim o‘zgarishlarini tahlil qiladigan va oldindan bashorat qiladigan iqlimshunoslik bo‘yicha mutaxassislar; faoliyatning turli sohalari uchun hozirgi ob-havo prognozi bilan shug‘ullanadigan sinoptika bo‘yicha mutaxassislar bor.
  Meteorolog ishi rang-barang, ko‘pincha u toza havoda, hatto yomon ob-havo sharoitlarida ham amalga oshiriladi. Mutaxassislar qat’iyan belgilab qo‘yilgan vaqt oraliqlaridagi o‘lchovlarni, ob-havodan qat’i nazar, olib borishadi. Olis meteostansiyalarda meteorologlar ko‘pincha yakkalangan holda ishlashlariga to‘g‘ri keladi. SHuning uchun meteorolog noxush ob-havo sharoitlarida ishlashga dosh bera olishi kerak.
  Meteorolog meteostansiya va postlarda, ilmiy-tadiqot institutlari va sudlarida, gidrometeorologik xizmatda, ob-havo ma’lumot markazlarida, fuqarolik va harbiy aeroportlarda, dengiz portlarida, aerologik stansiyalarda ishlashi mumkin. Ishda u atmosfera jarayonlarini chuqurroq o‘rganishda qo‘llaniladigan asboblardan foydalanadi.