Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti
KASBI HAQIDA BATAFSIL MA`LUMOT
Yo'nalish Kodi
5310900

Kasbiy mutaxassisliklar
Metrologiya, standartlashtirish va sifatni boshqarish bo‘yicha texnik, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini standartlashtirish metrologiyasi va sertifikatlashtirish texnigi, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash texnik-texnologi.

Ixtisosliklar
 • O‘rta maxsus (sanoat mahsulotlari sifati nazoratchisi, texnik-metrolog, tayyor mahsulotlar va xomashyolar sifatini aniqlash bo‘yicha laborant-ekspert, saralovchi laborant, mahsulotlarni qayta ishlash va konservalashtirish texnologik jarayonlari operatori, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va konservalashtirish texnik-texnologi) – sanoat, iqtisodiyot va servis kollejlari;
 • Oliy (mahsulotlar xavfsizligi va ularning sertifikatsiyasi mutaxassisi, metrolog, standartlashtirish va sifatni boshqarish texnologi) – iqtisodiyot, texnika, muhandislik texnologiyalari oliy o‘quv yurtlari.

Qobiliyatlar
mantiqiy fikrlash, diqqat, o‘lchov va ko‘rsatkichlarga nisbatan yaxshi xotira, javobgarlik va mas’uliyat hissi, bosiq xarakter, aniqlik, ohistalik, o‘ta qat’iyatlilik.

Fanlar
kimyo, biologiya, fizika, matematika, ona tili, chet tillari, elektrotexnika, psixologiya, informatika va axborot texnologiyalari, iqtisodiy bilim asoslari, “Texnik ijodkorlik” to‘garaklaridagi mashg‘ulotlar.

Mazmuni
 • Metrologiya, standartlashtirish, sertifikatlash tashkilotlarida – qishloq-xo‘jalik va oziq-ovqat mahsulotlarining sifatini, ularni saqlash, qayta ishlash jarayonlarini baholash, nazorat o‘lchov asboblari yordamida o‘lchov eksperimentlarni o‘tkazish, mahsulotlarning yaroqsizlik darajasini va sabablarini aniqlash hamda ularni bartaraf etish choralarini ko‘rish;
 • Qishloq-xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarida – mahsulotlarni qayta ishlash va konservalashtirish texnologik jarayonlarini nazorat qilish;
 • Ilmiy-tadqiqot institutlarida – metrologiya, standartlashtirish, sertifikatlash va sifatni boshqarishga doir innovatsion loyihalarni ishlab chiqishda, nazorat o‘lchov vositalarini takomillashtirishda ishtirok etish.

 • Afzalliklar
  ishlab chiqarishning deyarli barcha sohalarida soha mutaxassislariga bo‘lgan yuqori ehtiyoj, ishning va ish haqining turg‘un xarakteri, ilmiy salohiyatni oshirish, insonlarni sifatli mahsulotlar bilan ta’minlashga hissa qo‘shish.

  Kasbiy qiyinchiliklar
  o‘ta yuqori kasbiy mas’uliyat va javobgarlik hissi, ishlab chiqaruvchilarning ba’zan noo‘rin e’tirozlariga duch kelish.

  Batafsil ma`lumot
  Oziq-ovqat va kundalik ehtiyoj mahsulotlarining xavfsizligiga, bugungi kunda, butun dunyoda katta ahamiyat berilmoqda. Oziq-ovqat, shu jumladan o‘simlik va hayvonlardan olinadigan mahsulotlar iste’molga ruxsat beradigan, belgilangan qoida va me’yorlarga javob berishi lozim.
  Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti – mahsulot sifatlarini belgilangan texnik va Davlat standartlari talablariga javob beradigan maxsus testlar orqali baholaydigan mutaxassis. Uning vazifasiga bioximik testlar o‘tkazish va qishloq–xo‘jalik mahsulotlarining sifatini bioximik ko‘rsatkichlarga asosan baholash; mahsulotlarni saqlash, qayta ishlash usullarini aniqlash kiradi. Bundan tashqari, qishloq xo‘jaligi xomashyosi va mahsulotlarining xavfsizligi, sifatini baholoash hamda ularni saqlash, qayta ishlashning Davlat standartlari, texnik talablar, shuningdek, me’yoriy hujjatlarga to‘liq javob berishini ham boshqaradi. Bu hali hammasi emas, bu soha egalaridan o‘lchash va nazorat qilish vositalaridan foydalanish, o‘lchov-eksperimentlarni amalga oshirish, o‘lchov natijalarining aniqlik darajasini baholash ham talab etiladi.
  Eksperimentlarning natijalariga statistik ishlov berish, korxonadagi xizmat va mahsulot sifatiga qo‘yilgan talablarni nazorat qilish ham ularning zimmasida.
  Sifat menejerlarining asosiy vazifalariga mahsulotning yaroqsizlik darajasini va uning sabablarini aniqlash, ularning oldini olish hamda bartaraf etish bo‘yicha choralarni belgilay olish ham kiradi. Bu kasb egalarining xizmat vakolatlari juda keng, ya’ni ular sertifikatlangan mahsulotlar va jarayonlarni nazorat qilishga oid tekshirishlarda ham, o‘lchov vositalarini metrologik nazorat qilishda, attestatsiyadan o‘tkazishda, kalibrlash da, texnik xizmat ko‘rsatish va ta’mirlashda ham bevosita ishtirok etishadi. Va nihoyat, ishlab chiqaruvchilar tomonidan mahsulotni sertifikatlash bo‘yicha taqdim etilgan hujjatlarini tekshirishadi va baholashadi. Mamlakatimizda qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining qayta ishlash va konservalashtirish – etakchi daromad manbalaridan biri. Bu sohada muvaffaqiyat qozonish uchun juda katta imkoniyatlar mavjud. Axir, meva sabzavot, poliz ekinlari diyorimizda to‘lib-toshib yotibdi. Ularni qayta ishlash, konservalash ham zamonaviy texnika va texnologiyalar asosida amalga oshirilmoqda. Bunday texnologik jarayonlarni boshqarish va nazorat qilish uchun, albatta, Davlat standarti talablarini yaxshi bilish kerak. Sizda insonlarni sifatli oziq-ovqat va boshqa mahsulotlar bilan ta’minlash istagi kuchli bo‘lsa hamda ushbu sohaning eng yaxshi mutaxassisi bo‘lmoqchi bo‘lsangiz, birinchi navbatda, sohaga doir terminlarni; metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlash asoslarini; qishloq xo‘jalik xomashyolari hamda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligining asosiy ko‘rsatkichlarini; ularga qo‘yilgan sanitar-gigienik talablarni; ishlab chiqarish texnologiyasi asoslarini; qishloq xo‘jalik mahsulotlarining iste’mol talablari va sifat xarakteristikalarini; huquqiy-me’yoriy hujjatlar, Davlat va xalqaro standartlar talablarini; mahsulotdan sinash uchun namuna olish usullarini; o‘lchov va etalonlarning fizik asoslarini; sifatni boshqarish asoslarini; faoliyatga doir dasturiy ta’minotni puxta o‘zlashtirgan bo‘lishingiz shart.
  Ha, bir qarashda ancha murakkab vazifalarni bajarishga to‘g‘ri keladi, lekin har bir xonadonga sifatli mahsulotlar kirib borishiga hissa qo‘shish hammaning ham qo‘lidan kelavermaydi. SHunday ekan, ikkilanishga hojat yo‘q, bo‘lg‘usi sifat menejerlari.