Kasblar nomi bo`yicha qidirish#Kasblar nomiTalim KodiO`rta Maxsus Ta`lim Muassasasi Nomi 
1Aniq fanlar (texnika)1(not set)
2Aniq fanlar (iqtisod)1(not set)
3Aniq fanlar (texnika)1(not set)
4Aniq fanlar (iqtisod)1(not set)
5Aniq fanlar (texnika)1(not set)
6Aniq fanlar (iqtisod)1(not set)
7Aniq fanlar (iqtisod)1(not set)
8Aniq fanlar (iqtisod)1(not set)
9Aniq fanlar (texnika)1(not set)
10Aniq fanlar (texnika)1(not set)
11Aniq fanlar (iqtisod)1(not set)
12Aniq fanlar (texnika)1(not set)
13Aniq fanlar (iqtisod)1(not set)
14Aniq fanlar (texnika)1(not set)
15Aniq fanlar (iqtisod)1(not set)
16Aniq fanlar (texnika)1(not set)
17Aniq fanlar (iqtisod)1(not set)
18Aniq fanlar (texnika)1(not set)
19Aniq fanlar (iqtisod)1(not set)
20Aniq fanlar (texnika)1(not set)